Misi dan Visi

FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH
Manusia mempunyai potensi yang boleh diperkembangkan. Perkembangan manusia yang berpandukan kepada wahyu, pedoman sunnah dan perjalanan warasatul ambiya' merupakan gagasan madrasah. Pembelajaran dan pengajaran seimbang agama dan 'asriah melahirkan
insan ubudiayah dalam menuntut duniawi dan ukhrowi. As-Syafi'eyah, Asya'iroh dan As-Syazuliah menjadi rujukan dalam perkembangan pelajar. Manakala wawasan wasotiyah yang menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah dipupuk dengan jitu.

OBJEKTIF

1. Mencapai kecemerlangan sakhsiah dan kerohanian.

2- Mencapai kecemerlangan keilmuan sepertimana yang dititiskan oleh ulamak dari dahulu hingga sekarang.

3. Menjadikan kegiatan ko-kurikulum pemancu murid ke arah taqwa dan berakhlak.

4. Memantapkan disiplin dan kepimpinan.

5. Menjadikan sekolah kondusif, selamat dan ceria.

6. Mengamalkan budaya ilmu,penyayang dan saling bermuafakat.

VISI SEKOLAH

MENJADI SEKOLAH AGAMA DAN TAHFIZ BERTAERAF DUNIA MENJELANG 2020

MISI SEKOLAH
Ke arah kecemerlangan dan keseimbangan melalui ilmu yang dapat membentuk
ketrarmpilan, kerohanian dan jasmani.

PIAGAM PELANGGAN
* Mewujudkan serta mengekalkan suasana persefahaman dan bekerjasama di kalangan staff sekolah ini.
* Mewujudkan di kalangan staff, sikap inovatif, produktif dan berkualiti.
*Mewujudkan suasana alam sekitar yang bersih, menarik dan suasana penyayang.
* Meningkatkan prestasi kurikulum dan ko-kurikulum untuk menjadikan sekolah ini
terbaik, penyayang di kalangan pelajar dan staff.
* Menanamkan sikap kepunyaan dan penyayang di kalangan pelajar dan staff.
* Mewujudkan hubungan dua hala yang erat dan bersefahaman di kalangan staff dan
ibu bapa.
* Melayan, membantu dan bekerjasama dengan ibu bapa dan tetamu.
* Mengamalkan mesej slogan
"CEMERLANG DAN BERMANAFAAT"